Tudnivalók

Amennyiben a gépkocsiban lévő mozgáskorlátozott engedély adatai nem olvashatóak, a pótdíjazás oka: `Jegye ellenőrizhetetlen`.Ha a gépkocsiban lévő jegy érvényessége lejárt, a felszólítást `Lejárt jegy` miatt állítja ki.

Általános érvényű szabály, hogy a pótdíj kiállítása után, de még annak kinyomtatása előtt az ellenőr a kézi számítógép kijelzőjén megjelenő összesítő adatok ellenőrzésével köteles meggyőződni arról, hogy a felszólítás adatai helyesek-e. A pótdíjat kinyomtatni csakis ezután szabad.

A parkolóhely a gépkocsi ideiglenes, parkolási célú elhelyezését szolgálja. A parkolási díj azzal válik esedékessé, hogy a gépkocsi a parkolóhelyen megáll.
A várakozási övezet területén a várakozási díjat a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül kell megfizetni.

A díjfizető övezetek területén várakozni csak parkolási díj megfizetése mellett, vagy a különféle várakozási hozzájárulások birtokában lehet. A parkolási díj megfizethető a parkolási zónákban elhelyezett parkolójegy-kiadó automatákból készpénz érme bedobásával megváltott parkolójegy vásárlásával, vagy a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül mobiltelefonról indított mobil parkolással.

A parkolási ellenőr minden esetben megvizsgálja, hogy a várakozó gépjármű rendelkezik-e az adott zónában érvényes parkolójeggyel, mobilparkolással, lakossági engedéllyel vagy mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal, illetve egyéb engedéllyel.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek nem teljesülnek , akkor pótdíjfelszólítást állít ki a kézi számítógépével „Nincs parkolójegye” megjelöléssel.

Ha a parkolójegyet a gépjárművezető lefordítva helyezte el a gépkocsiban, `Lefordított jegy` megnevezés kerül a kézi számítógépbe.

Amint a parkolási ellenőr kinyomtatta a felszólítást, az adatok nem törölhetők a kézi számítógépből! Ezek az adatok automatikusan egy központi számítógépes rendszerbe kerülnek. Visszaélésre nincs lehetőség!

A parkolási ellenőr minden esetben fényképen rögzíti az esetet: a fényképeken látszódnia kell az autó rendszámának, a helyszínnek, illetve a lejárt vagy nem látható parkolójegynek vagy engedélynek.

A pótdíjfizetési felszólítás kiadása minden esetben kézi számítógéppel és nyomtatóval történik! A felszólítás mellé, azzal megegyező azonosító számú készpénzátutalási megbízást (csekket) is csatol az ellenőr. Az iratokat piros színű, `FOTÓFELVÉTELLEL RÖGZÍTETT PÓTDÍJFIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS` feliratú tasakba teszi és az ablaktörlő alá helyezi.

Pótdíjfizetési kötelezettség nem a felszólító csomag kihelyezésével keletkezik, hanem a Fővárosi Rendeletben szabályozott parkolási rend megsértésével.